Terminy rekrutacji

Termin pierwszego naboru wniosków: o przyznanie stażu zakończył się 18 grudnia 2017
(1. uzupełnienie 30 stycznia 2018, 2. uzupełnienie 20 marca 2018).

Termin drugiego naboru wniosków: o przyznanie stażu zakończył się 26 maja 2018.

Do 21 czerwca 2018 trwa nabór uzupełniający do rekrutacja II edycji

III edycja naboru wniosków jest planowana w terminie: październik-listopad 2018Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny PŁ